Đừng Bao Giờ

1.♥ Đừng bao giờ…
…im lặng…
…k đọc…
…k trả lời…
…hoặc…
… …trả lời cộc lốc…
…những tin nhắn từ người mà bạn thương yêu…
♥ Vì có thể…một ngày…
…bạn k còn có những tin nhắn
yêu thương đó để mà đọc

2.Heo con hỏi heo mẹ
Heo con : Hạnh phúc là gì vậy hở mẹ ?
Heo mẹ : Hạnh phúc cũng như cái đuôi của
con vậy ?
Heo con : Nhưng con không nắm bắt được
nó !
Heo mẹ : Đừng cố quay lại để tìm kiếm hạnh
phúc .
Read more: http://dorothydvillad.blogspot.com/2016/12/ung-bao-gio.html
December 30, 2016 at 04:34PM .

Advertisements

Author: Ardella L Vasquez

I've been working online since 2013 and building a promotionpromotion company that recommends products and training to others.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s